loading...

هلنا عباسی

بازدید : 91
جمعه 10 بهمن 1399 زمان : 22:07

تفاوت زن و مرد بر زندگی فردی و زندگی مشترک افراد تاثیر شایان توجهی دارد. شاید احساس می کنید که شوهرتان فردی بی توجه می باشد که به جزئیات دقت نمی کند. ممکن است وقتی همسرتان سرگرم انجام کارهای دیگر است عصبانی و بداخلاق شود و وقتی با او صحبت می کنید جواب شما را ندهد.

از طرف دیگر خانم ها ممکن است در مورد یک موضوع چندین بار صحبت کنند یا وقتی برای خرید به بازار میروند چند ساعت در بازار بگردند و آخر از همان مغازه اول خرید کنند.

تفاوت های زن و مرد در کودکی

تفاوت های بین زن و مرد از ماه سوم جنینی شروع میشود و ترشح هورمون های مردانه و زنانه، شکل‌گیری دستگاه جنسی، دستگاه عصبی و مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهد که باعث تغییر در رشد مغز و ذهن کودک از همان جنینی می شود.

به طور کلی می توان گفت که دختران از همان ابتدا علاقه دارند از دیگران محافظت و مراقبت کنند. این موضوع را می توان از شیوه بازی هایشان فهمید.

درحالیکه پسران از خراب کردن اسباب بازی هایشان احساس ناراحتی نمی کند و حتی این کار را تکرار می کنند.

البته رفتار دخترانه و پسرانه می تواند برای جنس مخالف هم رخ دهد هنگامی که خواهر و یا برادر با جنسیت مخالف دارند. اما شدت آن زیاد نیست.

برای مثال دختری که علاقه به بازی با تفنگ یا ماشین دارد، معمولا برادر بزرگتر داشته و رفتار او از آن ها تاثیرات رفتاری می گیرد یا همبازی هایش پسر باشند برخی رفتار پسرانه به او منتقل می شود.

نکته جالب روانشناسی این است که دخترانی که میان پسران بزرگ می شوند شخصیت مستقل و جنگجو پیدا کرده و پسرانی که با دختران بزرگ می شوند روحیه ای لطیف و اخلاقی مهربان پیدا می کنند.

تفاوت زن و مرد - تفاوت مردان و زنان

تفاوت های اجتماعی زن و مرد

تفاوت های اجتماعی از آموزش های نقش‌های جنسیتی در کودکان شروع می شود و در بین فرهنگ ها و جوامع مختلف متفاوت است:

مثلاً در برخی از جوامع پسران احساسات خودشان را به طور متفاوت نشان می دهند و خشن تر هستند، این در حالی است که دختران آرام می خندند، در کارهای خانه کمک می کنند و با اسباب بازی هایشان درست بازی می کنند.

در کل در بیشتر جوامع از رفتارهای پسرانه استقبال بیش تری می شود و از دخترانی که شبیه پسرها رفتار می کنند کم تر حمایت می گردد که ریشه در تبعیض های جنسیتی دارد.

مهم ترین تفاوت های بین زن و مرد

 • دوئل تاریخی مرد و زن

قدیمی ترین تفاوتی که بین زنان و مردان بوده، احساسی بودن زنان و منطقی بودن مردان است.

احساسات برای مردان مهم است اما روانشناسان معتقدند که احساسات پشت سر مردان و روبه روی زنان است، یعنی زنان احساسات و عواطف خود را بیشتر نشان می دهند و مردان کمتر آن را بروز می‌دهند. از طرف دیگر مردان دیرتر احساساتی می‌شوند و منطقی رفتار می‌کنند.

 • قدرت کلام زن و مرد

شکل گیری کلام در دختر و پسر از همان آغاز متفاوت است به گونه‌ای که دختران دایره لغت بیشتری دارند و در دوران بزرگسالی از کلمات بیشتری استفاده می کنند.

اما مردان تعداد کلمات کم تری برای بیان احساسات خود به کار می گیرند که همین مسئله نشان می دهد مردان کمتر عاطفی هستند.

مثلا وقتی از مردی می پرسید لباسم چگونه است؟

می گوید خوبه! قشنگه! اما یک زن ممکنه جواب های متفاوتی بدهد. فوق العاده است، خیلی نازه، عالیه، بهت میاد. شاید شما فکر کنید که این طرز جواب دادن شوهرتان یک توهین به شماست اما مطمئن باشید که او قصد توهین ندارد.

 • مراقب مرزهای قلمرو مرد باشید.

مردان هم مانند هم جنسان دیگر خود برای خودش قلمرو دارد باید برای ورود به قلمرو آن ها اجازه بگیرید در غیر این صورت نباید به حریم آن ها وارد شوید به خاطر داشته باشید که برخی از مردان دوست ندارند در مورد مسائل کاری یا شخصی آن ها صحبت شود و اگر هم در این صحبت کنند دوست ندارند راهکاریرا دریافت کنند.

 • حرف زدن

زنان دوست دارند در مورد کارهایشان حرف بزنند ولی نه به خاطر این که به هدفی برسند و یا نتیجه بگیرند فقط از شما می خواهند که به صحبت های آن ها گوش دهید.

بنابراین وقتی همسر شما از شما می خواهد به حرف های او گوش دهید بدون گفتن هیچ حرفی به درد و دل های او گوش دهید و از زاویه دید او به موضوع نگاه کنید.

منبع : تفاوت عجیب میان زنان و مردان | آخرین شواهد علمی

تفاوت زن و مرد بر زندگی فردی و زندگی مشترک افراد تاثیر شایان توجهی دارد. شاید احساس می کنید که شوهرتان فردی بی توجه می باشد که به جزئیات دقت نمی کند. ممکن است وقتی همسرتان سرگرم انجام کارهای دیگر است عصبانی و بداخلاق شود و وقتی با او صحبت می کنید جواب شما را ندهد.

از طرف دیگر خانم ها ممکن است در مورد یک موضوع چندین بار صحبت کنند یا وقتی برای خرید به بازار میروند چند ساعت در بازار بگردند و آخر از همان مغازه اول خرید کنند.

تفاوت های زن و مرد در کودکی

تفاوت های بین زن و مرد از ماه سوم جنینی شروع میشود و ترشح هورمون های مردانه و زنانه، شکل‌گیری دستگاه جنسی، دستگاه عصبی و مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهد که باعث تغییر در رشد مغز و ذهن کودک از همان جنینی می شود.

به طور کلی می توان گفت که دختران از همان ابتدا علاقه دارند از دیگران محافظت و مراقبت کنند. این موضوع را می توان از شیوه بازی هایشان فهمید.

درحالیکه پسران از خراب کردن اسباب بازی هایشان احساس ناراحتی نمی کند و حتی این کار را تکرار می کنند.

البته رفتار دخترانه و پسرانه می تواند برای جنس مخالف هم رخ دهد هنگامی که خواهر و یا برادر با جنسیت مخالف دارند. اما شدت آن زیاد نیست.

برای مثال دختری که علاقه به بازی با تفنگ یا ماشین دارد، معمولا برادر بزرگتر داشته و رفتار او از آن ها تاثیرات رفتاری می گیرد یا همبازی هایش پسر باشند برخی رفتار پسرانه به او منتقل می شود.

نکته جالب روانشناسی این است که دخترانی که میان پسران بزرگ می شوند شخصیت مستقل و جنگجو پیدا کرده و پسرانی که با دختران بزرگ می شوند روحیه ای لطیف و اخلاقی مهربان پیدا می کنند.

تفاوت زن و مرد - تفاوت مردان و زنان

تفاوت های اجتماعی زن و مرد

تفاوت های اجتماعی از آموزش های نقش‌های جنسیتی در کودکان شروع می شود و در بین فرهنگ ها و جوامع مختلف متفاوت است:

مثلاً در برخی از جوامع پسران احساسات خودشان را به طور متفاوت نشان می دهند و خشن تر هستند، این در حالی است که دختران آرام می خندند، در کارهای خانه کمک می کنند و با اسباب بازی هایشان درست بازی می کنند.

در کل در بیشتر جوامع از رفتارهای پسرانه استقبال بیش تری می شود و از دخترانی که شبیه پسرها رفتار می کنند کم تر حمایت می گردد که ریشه در تبعیض های جنسیتی دارد.

مهم ترین تفاوت های بین زن و مرد

 • دوئل تاریخی مرد و زن

قدیمی ترین تفاوتی که بین زنان و مردان بوده، احساسی بودن زنان و منطقی بودن مردان است.

احساسات برای مردان مهم است اما روانشناسان معتقدند که احساسات پشت سر مردان و روبه روی زنان است، یعنی زنان احساسات و عواطف خود را بیشتر نشان می دهند و مردان کمتر آن را بروز می‌دهند. از طرف دیگر مردان دیرتر احساساتی می‌شوند و منطقی رفتار می‌کنند.

 • قدرت کلام زن و مرد

شکل گیری کلام در دختر و پسر از همان آغاز متفاوت است به گونه‌ای که دختران دایره لغت بیشتری دارند و در دوران بزرگسالی از کلمات بیشتری استفاده می کنند.

اما مردان تعداد کلمات کم تری برای بیان احساسات خود به کار می گیرند که همین مسئله نشان می دهد مردان کمتر عاطفی هستند.

مثلا وقتی از مردی می پرسید لباسم چگونه است؟

می گوید خوبه! قشنگه! اما یک زن ممکنه جواب های متفاوتی بدهد. فوق العاده است، خیلی نازه، عالیه، بهت میاد. شاید شما فکر کنید که این طرز جواب دادن شوهرتان یک توهین به شماست اما مطمئن باشید که او قصد توهین ندارد.

 • مراقب مرزهای قلمرو مرد باشید.

مردان هم مانند هم جنسان دیگر خود برای خودش قلمرو دارد باید برای ورود به قلمرو آن ها اجازه بگیرید در غیر این صورت نباید به حریم آن ها وارد شوید به خاطر داشته باشید که برخی از مردان دوست ندارند در مورد مسائل کاری یا شخصی آن ها صحبت شود و اگر هم در این صحبت کنند دوست ندارند راهکاریرا دریافت کنند.

 • حرف زدن

زنان دوست دارند در مورد کارهایشان حرف بزنند ولی نه به خاطر این که به هدفی برسند و یا نتیجه بگیرند فقط از شما می خواهند که به صحبت های آن ها گوش دهید.

بنابراین وقتی همسر شما از شما می خواهد به حرف های او گوش دهید بدون گفتن هیچ حرفی به درد و دل های او گوش دهید و از زاویه دید او به موضوع نگاه کنید.

منبع : تفاوت عجیب میان زنان و مردان | آخرین شواهد علمی

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 44
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 28
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 5865
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 7430
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 51248
 • بازدید ماه : 51248
 • بازدید سال : 482245
 • بازدید کلی : 623623
 • <
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی